• Utama
  • Mengenai
  • Piagam Pelanggan
  • Pencapaian Piagam Pelanggan PDT Lenggong

Pencapaian Piagam Pelanggan

Bagi Tempoh September-Oktober 2020 (dikemaskini 2 bulan sekali)
Bil Piagam Jumlah Perkhidmatan Menepati Tempoh masa/ Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan  
Jum menepati standard % menepati standard Jum menepati  standard % menepati

Standard

1.

Menerima dan memproses semua permohonan tanah/pembanggunan tanah daripada pemohon

individu dan agensi mengikut kanun tanah negara

akta 56/1965

5

5

-

-

-

2.

Memberitahu pemohon jawapan ringkas terima/tolak permohonan untuk diproses dalam tempoh aduan

di terima

 

2

-

-

-

3.

Memastikan  setiap aduan pelanggan di terima jawapan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima

0

-

-

-

-

4.

Memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan

penuh kemesraan dan beretika tanpa menira kaum dan keturunan

Semua

Semua

-

-

-

5.

Memastikan  khidmat nasihat/butiran permohonan

 yang diberikan adalah tepat dan betul

Semua

Semua

-

-

-

6.

Menjamin setiap permohonan diproses dengan adil dan saksama tanpa prasangka

Semua

Semua

-

-

-

7.

Menyelesaikan permohonan tanah lesen menduduki

sementara jenis urusniaga dalam tempoh 6 bulan

10

10

-

-

-
 `

Bil

Piagam

Jumlah

Perkhidmatan

Menepati Tempoh masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

 

Jum menepati

standard

% menepati

standard

Jum menepati

 standard

% menepati

Standard

1.

Kami akan berusaha memberi perkhidmatan yang adil,

mesra dan segera

Semua

Semua

-

-

-

2.

Memberikan jawapan diatas sebarang pertanyan di

 kaunter dalam tempoh 15 hari bekerja

120

300

-

-

-

3.

Memberi borang-borang yang berkaitan dan

 diberikan dengan segera

250

100

-

-

-

4.

Sebarang masalah  yang tidak dapat diselesaikan

dikaunter boleh dirujuk kepada pegawai atasan

48

60

100

-

-

5.

Mendaftar bagi setiap suratcara urusniaga yang

 lengkap dalam masa 1 hari bekerja

248

200

100

-

-

6.

Memproses permohonan mendapatkan kebenaran

menteri besar yang lengkap untuk dikemukakan kepada

 PTG dalam masa 14 hari bekerja

1

30

100

-

-

7.

Memberi maklumat bagi setiap satu hakmilik dalam

masa 7 hari bekerja selepas permohonan diterima

secara tersurat

48

6

100

-

-

8.

Mengeluarkan sijil carian rasmi di kaunter dalam masa

15 minit

254

15

100

-

-

9.

Setiap aduan akan dikeluarkan akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari bekerja dan jawapan rasmi akan dibuat

dalam masa 14 hari tempoh bekerja sekiranya

memerlukan rujukan kepada jawatan /agensi-agensi

teknikal yang lain

12

20

100

-

-

10.

Memproses permohonan dan kelulusan mendapatkan kebenaran menteri besar yang lengkap bumiputera

kepada bumiputera dalam tempoh 14 hari bekerja

33

20

100

-

-

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.